Навчальна програма з дисципліни «Соціологія» складена на основі освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста з врахуванням специфіки навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації і вікової категорії студентів. Курс «Соціологія» розглядається як складова частина загального циклу суспільно-гуманітарних дисциплін, що вивчаються у сучасному вищому навчальному закладі.