Метою вивчення навчальної дисципліни є отримання знань в питаннях технології  виробництва харчових концентратів;   вивчення сировини, що використовується при виробництві напівфабрикатів харчоконцентратів;   асортимент харчових концентратів;   особливості і харчову цінність харчових концентратів;   рецептури харчових концентратів і норми витрати сировини;     особливості технологічного обладнання галузі;   вивчення техніки та технологій галузей; основними вимогами щодо показників  якості сировини та готової продукції;  ознайомлення з  основними технологічними процесами;    втрати і відходи у виробництві; принципові технологічні  схеми виробництва харчових концентратів.