Предметом дисципліни є технологічний процес виробництва та реалізації різноманітних видів кулінарної та кондитерської продукції.

Метою дисципліни є ознайомлення студентів - технологів із науковими підходами до класичних і сучасних технологій продукції харчування, з особливостями технологічного процесу виробництва і реалізації різноманітних видів кулінарної продукції та кондитерської продукції, здобуття навичок і вмінь пов’язувати наукові і нормативі положення з діяльністю закладів ресторанного господарства в умовах сучасності, опанування шляхів і методів виробництва продукції харчування з урахуванням вимог створення продукції високої якості, визначеної харчової і біологічної цінності, енергоємності.

Завдання дисципліни полягає в формування у фахівців з технології харчування технологічної грамотності, вміння управляти технологічним процесом виробництва, оформлення та подавання страв, кулінарних та кондитерських виробів, визначати шляхи позицюювання кулінарної продукції на ринку ресторанної продукції, як складової концепції діяльності закладу ресторанного господарства.  


Предметом дисципліни є вивчення хімічного складу живих організмів, структури речовин, з яких вони побудовані, послідовності та взаємозв’язку хімічних процесів, що лежать в основі життєдіяльності живих організмів. Біохімічні процеси мають велике значення в харчовiй та мiкробiологiчнiй промисловостi, в сiльському господарствi, під час зберiгання та перероблення рiзних сiльськогосподарських продуктiв. Біохімія - теоретична основа харчових та інших біотехнологічних виробництв.