Предметом дисципліни є вивчення хімічного складу живих організмів, структури речовин, з яких вони побудовані, послідовності та взаємозв’язку хімічних процесів, що лежать в основі життєдіяльності живих організмів. Біохімічні процеси мають велике значення в харчовiй та мiкробiологiчнiй промисловостi, в сiльському господарствi, під час зберiгання та перероблення рiзних сiльськогосподарських продуктiв. Біохімія - теоретична основа харчових та інших біотехнологічних виробництв.