«Теоретичні основи холодильної техніки» є однією з базових дисциплін при підготовці спеціалістів з галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальності 142 "Енергетичнне машинобудування" для харчової, переробної, мікробіологічної і фармацевтичної галузей промисловості.

     Програмою дисципліни "Теоретичні основи холодильної техніки" передбачено вивчення основних положень теорії холодильних машин як бази для подальшого вивчення холодильного обладнання.

    Вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях, одержаних при вивченні дисциплін "Фізика", "Технічна термодинаміка", "Основи гідравліки і теплохолодотехніки".

    Програмою передбачено вивчення теоретичних основ штучного охолодження. Розглядаються типові схеми холодильних машин, які використовуються у молочному, м'ясному та інших виробництвах. Частково передбачено вивчення будови і принципу дії холодильного обладнання. Для закріплення теоретичних знань і набуття практичних вмінь та навичок передбачається проведення практичних занять та розрахункових робіт, орієнтовну тематику яких приведено в програмі.

   Для поглиблення і закріплення теоретичних знань рекомендується приділяти велику увагу самостійному вивченню тем. З цією метою можуть бути запропоновані кожному студенту різноманітні форми самостійного вивчення. Для кращого вивчення та засвоєння навчального матеріалу необхідно широко використовувати наглядні посібники, технічні засоби навчання та електронно-обчислювальну техніку.