«Матеріалознавство, технологія матеріалів» є однією з дисциплін при підготовці спеціалістів галузі знань «Електрична інженерія» для харчової, переробної, мікробіологічної і фармацевтичної галузей промисловості, а також спеціалістів з пакування і переробки використаної упаковки. В дисципліні викладаються основні відомості про конструкційні матеріали і методи їх обробки.

          Дисципліна базується на знаннях, які були одержані при вивченні дисциплін «Фізика», «Теоретична механіка», «Опір матеріалів». Вона забезпечує успішне опанування дисциплін «Технологічні основи машинобудування», «Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання», «Деталі машин», а також профілюючих дисциплін з вивченням обладнання відповідних галузей харчової промисловості.

         Предметом дисципліни є технологія одержання і обробки основних конструкційних матеріалів та їх властивості.

 Метою дисципліни є вивчення основних властивостей, будови і технологічних методів оброблення конструкційних матеріалів.

     В результаті вивчення студенти повинні знати:

- основні властивості конструкційних матеріалів і їх взаємозв’язок з будовою;

- класифікацію, склад, позначення та застосування металевих матеріалів;

- основні види термічної і хіміко-термічної обробки.

- основні технологічні процеси обробки конструкційних матеріалів;

- типові конструкції металорізальних інструментів;

- основні схеми обробки матеріалів на металорізальних верстатах.

    Повинні вміти:

- вибирати раціональні способи одержання та обробки конструкційних матеріалів;

- здійснювати випробування на твердість;

- призначити потрібну термічну обробку;

- вибирати необхідні для обробки деталей металорізальні верстати та інструмент.