Курс призначений для підготовки  студентів  спеціальності 181 Харчові технології спеціалізація  "Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів"   з предмету "Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)". Його укладено відповідно до чинної програми . Метою курсу є ознайомлення студентів з основами математичного апарату , необхідного для розв'язання теоретичних та практичних задач; вироблення навичок математичного дослідження та самостійного вивчення навчальної літератури з математики; отримання фундаментальної математичної підготовки для аналізу та моделювання різноманітних процесів, вивчення інших дисциплін математичного циклу.